Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ของดี

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

7 พ.ค. 61

คำขออนุญาตให้นำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว ลซ.11

7 พ.ค. 61

ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตให้นำเข้าเลื่อยโซายนต์ (ลซ.7)

7 พ.ค. 61

ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.5)

7 พ.ค. 61

ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.3)

4 พ.ค. 61

สรุปขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ในส่วนภูมิภาค การรับโอน การแก้ไขอาณาเขตและสาระสำคัญในการอนุญาต

4 พ.ค. 61

สรุปขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ในส่วนภูมิภาค การอนุญาตต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ทุกประเภท โรงค้าไม้แปรรูปและค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรื

4 พ.ค. 61

สรุปขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ในส่วนภูมิภาค การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยมือ) โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรมการแปรรูปไม้ชั่วคราวเพื่อการค้าและการแ

จำนวนทั้งหมด 61 รายการ
<< < 4 5 6 7 8