Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ของดี

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

9 พ.ค. 61

คู่มือประชาชน การขออนุญาตนำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราวในท้องที่จังหวัด

9 พ.ค. 61

คู่มือประชาชน การขออนุญาตซ่อมแซมเลืิ่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้างในท้องที่จังหวัด

9 พ.ค. 61

คู่มือประชาชน การขอรับใบอนุญาตให้นำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่จังหวัด

9 พ.ค. 61

คู่มือประชาชน การออกใบอนุญาตให้นำไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้มาแล้วกว่า 5 ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด

8 พ.ค. 61

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561

7 พ.ค. 61

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 1.69 Mb ดาวน์โหลด: 2920 ครั้ง
7 พ.ค. 61

การขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 2.59 Mb ดาวน์โหลด: 2920 ครั้ง
7 พ.ค. 61

การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.38 Mb ดาวน์โหลด: 2920 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 61 รายการ
<< < 4 5 6 7 8 >