Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ของดี

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

9 พ.ค. 61

คู่มือประชาชน การประทับตราประจำต่อหหนังสือกำกับไม้แปรรูปหนังสือกำกับไม้ยางพาราแปรรุปและหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ด้วยไม้หวงห้ามในส่วนภูมิภาค

9 พ.ค. 61

คู่มือประชาชน การต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ในส่วนภูมิภาค

9 พ.ค. 61

คู่มือประชาชน การอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้ามในส่วนภูมิภาค

9 พ.ค. 61

คู่มือประชาชน การขออนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูปในส่วนภูมิภาค

9 พ.ค. 61

คู่มือประชาชน การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรุปไม้โดยใช้แรงคน โรงเลื่อยมือโรงงานแปรรุปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม การแปรรูปไม้ชั่วคราวเพื่อการค้าฯ

9 พ.ค. 61

คู่มือประชาชน การขออนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่จังหวัด

9 พ.ค. 61

คู่มือประชาชน การขออนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่จังหวัด

9 พ.ค. 61

คู่มือประชาชน การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในท้องที่จังหวัด

จำนวนทั้งหมด 59 รายการ
<< < 3 4 5 6 7 > >>