Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ของดี

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

16 มิ.ย. 63

การขออนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่จังหวัด.....

16 มิ.ย. 63

การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต+ในท้อง

16 มิ.ย. 63

การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในท้องที

16 มิ.ย. 63

การขออนุญาตนำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราวในท้องที่จังหวัด......

16 มิ.ย. 63

การขออนุญาตซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง+ในท้องที่จังหวัด......

16 มิ.ย. 63

การขอรับใบอนุญาตให้นำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่จังหวัด.....

16 มิ.ย. 63

การออกใบอนุญาตให้นำไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้มาแล้วกว่า 5 ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด (ท้องที่จังหวัดอื่นๆ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.46 Mb ดาวน์โหลด: 5 ครั้ง
16 มิ.ย. 63

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

จำนวนทั้งหมด 61 รายการ
< 1 2 3 4 5 > >>