Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ของดี

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

16 พ.ย. 63

ประกาศ สนง.ทสจ.ลำพูน เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

6 ส.ค. 63

ประกาศเจตนารมณ์ สนง.ทสจ.ลำพูน

16 มิ.ย. 63

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

16 มิ.ย. 63

สถิติจำนวนบ่อน้ำบาดาลและปริมาณการใช้น้ำ

16 มิ.ย. 63

ทับตราประจำต่อหนังสือกำกับไม้แปรรูป+หนังสือกำกับไม้ยางพาราแปรรูป+และหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์+เครื่องใช้+หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม+ในส่วนภูมิภาค

16 มิ.ย. 63

การต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้+ในส่วนภูมิภาค

16 มิ.ย. 63

การอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า+ซึ่งสิ่งประดิษฐ์+เครื่องใช้+หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม+ในส่วนภูมิภาค

16 มิ.ย. 63

การขออนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ในส่วนภูมิภาค

จำนวนทั้งหมด 59 รายการ
1 2 3 4 5 > >>