Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สำนักงาน

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

8 พ.ค. 61

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561

7 พ.ค. 61

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 1.69 Mb ดาวน์โหลด: 5 ครั้ง
7 พ.ค. 61

การขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 2.59 Mb ดาวน์โหลด: 2 ครั้ง
7 พ.ค. 61

การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.38 Mb ดาวน์โหลด: 1 ครั้ง
7 พ.ค. 61

คำขออนุญาตให้นำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว ลซ.11

7 พ.ค. 61

ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตให้นำเข้าเลื่อยโซายนต์ (ลซ.7)

7 พ.ค. 61

ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.5)

7 พ.ค. 61

ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.3)

จำนวนทั้งหมด 17 รายการ
1 2 3 >