Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สำนักงาน

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

14 มิ.ย. 60

การดำเนินการตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เห็นชอบให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ

13 มิ.ย. 60

รายงานสถานการณ์หมอกควันประจำวัน

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 9.75 Kb ดาวน์โหลด: 126 ครั้ง
13 มิ.ย. 60

คู่มือประชาชน

จำนวนทั้งหมด 3 รายการ
1