Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ของดี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

4 มิ.ย. 62

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2562

4 มิ.ย. 62

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

4 มิ.ย. 62

ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

4 มิ.ย. 62

แผนส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม สนง.ทสจ.ลำพูน

4 มิ.ย. 62

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

4 มิ.ย. 62

ประกาศสำนักงานเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต

4 มิ.ย. 62

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

4 มิ.ย. 62

การจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. ปี2561

จำนวนทั้งหมด 38 รายการ
< 1 2 3 4 5