Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ของดี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

16 มิ.ย. 63

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

16 มิ.ย. 63

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

16 มิ.ย. 63

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

16 มิ.ย. 63

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

16 มิ.ย. 63

มาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

16 มิ.ย. 63

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

16 มิ.ย. 63

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

16 มิ.ย. 63

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

จำนวนทั้งหมด 38 รายการ
1 2 3 4 5 > >>