Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ของดี

เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

16 มิ.ย. 63

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

16 มิ.ย. 63

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

16 มิ.ย. 63

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ

จำนวนทั้งหมด 3 รายการ
1