Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ของดี

การบริหารงานบุคคล

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

16 มิ.ย. 63

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

16 มิ.ย. 63

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

16 มิ.ย. 63

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

16 มิ.ย. 63

นโยบายการบริหารงานบุคคล

16 มิ.ย. 63

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

จำนวนทั้งหมด 5 รายการ
1