Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ของดี

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

16 มิ.ย. 63

การขออนุญาตนำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราวในท้องที่จังหวัด......

16 มิ.ย. 63

การขออนุญาตซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง+ในท้องที่จังหวัด......

16 มิ.ย. 63

การขอรับใบอนุญาตให้นำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่จังหวัด.....

16 มิ.ย. 63

การออกใบอนุญาตให้นำไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้มาแล้วกว่า 5 ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด (ท้องที่จังหวัดอื่นๆ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.46 Mb ดาวน์โหลด: 2920 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 12 รายการ
< 1 2