Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สำนักงาน

ติดต่อเรา

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ที่ตั้ง
103 ถนน ลำพูน - ป่าซาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

ติดต่อหน่วยงาน

โทรศัพท์

053510662

โทรสาร

053510667

อีเมล์

lamphun.org@mnre.go.th

สื่อออนไลน์

แบบฟอร์มติดต่อเรา